Een vruchtbaar rondetafelgesprek in Geraardsbergen

Geraardsbergen is een uitgestrekte gemeente van 33.000 inwoners, met veel kansarmoede, vooral in het centrum van de stad. Op een bepaald moment liep het kansarmoedecijfer op tot 21 procent. Dat was het signaal voor het bestuur om met maatregelen te komen, waarbij ook volop werd ingezet op het potentieel van het Huis van het Kind. Er kwam een rondetafelgesprek om de situatie in kaart te brengen en concrete voorstellen te verzamelen. Driekwart van de huidige werking van het Huis van het Kind is daaruit ontstaan. Andere acties die toen zijn ontwikkeld, zijn het schoolkostenfonds, de taalcoaches en de buddy’s voor gezinnen. Ondertussen is het kansarmoedecijfer wat gezakt, naar 18 procent, en volgens de medewerkers heeft het Huis van het Kind daar zeker mee een rol in gespeeld. 

Contactgegevens

Huis van het Kind Geraardsbergen

Leslie Libaers

Leslie.Libaers@geraardsbergen.be

 

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind