Een voorleeswerking uitbouwen: doen!

Hoe doe je dat nu, een voorleeswerking uitbouwen? Je hoeft dat niet alleen te doen! Er zijn tal van organisaties die je daarbij kunnen helpen. En er zijn vast genoeg mensen in je organisatie die er aan willen meewerken. Alles begint bij motiveren en durven proberen!

 

Leesbevorderingsnetwerk: voorlezen doen we samen

Voorlezen gebeurt liefst op zoveel mogelijk plaatsen: bij gezinnen thuis, in de kinderopvang en op school. Ook de Huizen van het Kind, jeugdwerkingen, wijkcentra, OCMW’s,… kunnen op een positieve manier rond voorlezen ondersteunen. Inzetten op leesplezier en leesbevordering lukt het best vanuit een netwerk waar verschillende partijen elkaar betrekken en versterken. De lokale bibliotheek speelt uiteraard een cruciale rol in dit netwerk. Zij zijn dan ook de uitgelezen partner bij het uitwerken van een voorleesbeleid in je organisatie. Contacteer de bibliotheek in je buurt of breng hen een bezoek en vraag hun medewerking en advies.

 

Expertise-uitwisseling en vorming

Er zijn veel organisaties met een voorleeswerking en dat is een goede zaak. Zo zijn er in de grote steden ‘Voorlezen aan huis’-projecten waarbij vrijwilligers gaan voorlezen bij kwetsbare gezinnen. Ook de meeste bibliotheken hebben een voorleeswerking met vrijwilligers. Verder zijn er organisaties die workshops en vormingsmomenten aanbieden voor ouders of professionals. Je hoeft dus zeker het warm water niet zelf of opnieuw uit te vinden! Iedereen Leest wil zoveel mogelijk projecten en organisaties met een voorleeswerking in kaart brengen, hun werking zichtbaar maken en hun expertise delen met het veld van opvoedingsondersteuning. Meer info op www.voorlezen.be.

 

Boekbaby’s: de voordelen van een gemeenschappelijk kader in heel Vlaanderen

Om zoveel mogelijk ouders aan te moedigen om al heel vroeg te starten met zingen, vertellen en voorlezen werken Iedereen Leest en de bibliotheken samen met Kind en Gezin aan het leesbevorderingsprogramma Boekstart. In alle consultatiebureaus in Vlaanderen en Brussel krijgen ouders 2 keer (op 6 en op 15 maanden) een brochure met informatie over voorlezen. Vandaag loopt in 122 gemeenten in Vlaanderen een intensief Boekstart-programma. Daar krijgen kinderen naast de brochures ook een aantal boeken voor thuis. Een eerste keer in het consultatiebureau en een tweede keer in de bibliotheek. In deze gemeenten zijn ook vaak andere partners betrokken bij de uitwerking van het programma. Dit maakt van Boekstart een uitgelezen kader om binnen een gemeente op een geïntegreerde manier rond ontluikende geletterdheid te werken.

 

Een prikkelende, zichtbare leesomgeving en een gevarieerd, divers aanbod

Een stimulerende leesomgeving is er één waar boeken en voorleesplezier zichtbaar zijn. ‘Zien lezen doet lezen.’ Maak plaats voor boeken in een ontmoetingsruimte en zorg ervoor dat kinderen zelf bij de boeken kunnen.  Geschikte boeken voor (jonge) kinderen vind je bijvoorbeeld op www.boekenzoeker.org en www.pluizer.be.

Maak gebruik van bestaande campagnes om voorlezen zichtbaar te maken. Elk jaar in november is er de Voorleesweek en in maart de Jeugdboekenmaand. Maar ook de Week van de Opvoeding, de Week van de Geletterdheid en de Digitale Week  bieden mogelijkheden om je voorleeswerking in de kijker te zetten.