Een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van opvoedingsondersteuning in vijf opvoedingswinkels. Een focus op empowerment

Auteur :

K. Merki en D. Van den Broeck

Jaar van publicatie :

2009

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Met deze masterproef willen de auteurs de kwaliteit van het aanbod van opvoedingswinkels nagaan. De studie is gebaseerd op het kwaliteitskader van Snoeck en Van den Wijngaerde. Empowerment vormt in dit kader een leidende gedachte.