Een Koala met open armen in Hoboken

Koala in Hoboken is een samenwerkingsverband van verschillende partners: het Inloopteam, Huis van het Kind, Atlas vzw,  basiseducatie, kinderopvang. Binnen het Huis van het Kind heb je dan ook nog eens heel wat partners: de opvoedingswinkel, een vroedvrouw, het regioteam Kind en Gezin, een spel –en ontmoetingsplaats… En dan zijn er ook nog de partners in de buurt, zoals de bibliotheek, scholen, het vrijetijdsaanbod, CAW, OCMW. 

Centraal staat het engagement om verbindingen te creëren tussen ouder en kind, tussen gezinnen, tussen professionals en gezinnen, en ook tussen professionals onderling. Door de uitbreiding van het informeel en formeel netwerk kan je gezinnen versterken en hun keuzemogelijkheden vergroten. Je kunt informatie verspreiden, de competenties van gezinnen en professionals zichtbaar maken, en zowel praktische als emotionele ondersteuning bieden.  

Een schets van hoe Koala in de praktijk werkt: de bijeenkomsten vinden plaats in het Huis van het Kind Hoboken, in samenwerking met inloopteam Zuidrand, Atlas VZW, Basiseducatie en de reguliere kinderopvang. Eerst is er een warm onthaalmoment waarbij ouders, kinderen en begeleiders de kans krijgen om elkaar te ontmoeten. Daarna volgt een interactiemoment  tussen moeder en kind: ouders ervaren daar hoe ze kunnen inspelen op ontwikkelingsnoden  van hun kinderen. Vervolgens vindt er een themagerichte groepsactiviteit plaats, en dan wordt er informele kinderopvang voorzien in een aangrenzende ruimte. Verder zijn er op regelmatige basis uitstappen naar andere organisaties en het dienstverleningsaanbod in het Huis van het Kind in de buurt. Tijdens die uitstappen kunnen gezinnen gebruikmaken van de reguliere kinderopvang.  Voor die opvang is dan weer een wenbeleid uitgewerkt: ouders gaan er naartoe in groep, een ouder uit de reguliere kinderopvang deelt zijn ervaringen, er is individuele ondersteuning voor de administratie en de kinderen uit de reguliere kinderopvang spelen samen met de kinderen uit de Koala-groep, zodat ze elkaar leren kennen. 

Contactgegevens

Huis van het Kind Hoboken

huisvanhetkind.hoboken@antwerpen.be

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind