Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal

Auteur :

Peter Raeymaeckers e.a.

Jaar van publicatie :

2018

Type :

Document


Het onderzoek formuleert antwoorden op volgende onderzoeksvragen:

  • Op welke manier wordt een GBO georganiseerd?
  • In welke mate verschilt de organisatie van een GBO in deze projecten?
  • Hoe ervaren de sociaal werkers de samenwerking tussen de verschillende actoren?
  • Op welke manier heeft het GBO een impact op de doelgroep?