Een alerte speelpleinanimator in Mortsel

Op een bepaald moment geraakte een animator van de speelpleinwerking in gesprek met de buurtmonitor. Die wilde graag weten hoe het brengen en afhalen op het speelplein verliep om – indien nodig - ook linken te kunnen leggen met kwetsbare mensen uit de buurt. De animator vertelde het verhaal van een jongetje in de groep dat moeilijk gedrag vertoonde. ’s Avonds werden de ouders daarover aangesproken, waarop zij reageerden dat ze het zelf ook heel moeilijk hadden met het gedrag van hun zoon. Naar aanleiding daarvan gaven de mensen van de opvoedingswinkel aan de monitoren van de speelpleinwerking een mini-opleiding over hoe omgaan met moeilijk gedrag. Dat gaf de monitoren ook rust in de omgang met de ouders: ze konden nu beter uitleggen hoe ze met de kinderen waren omgegaan en waarom. En daar gaat het in de praktijk vaak over: mensen zitten samen, en spelen in op de signalen die ze opvangen. Datzelfde voorval werd besproken op de stuurgroep van het Huis van het Kind, waarop de opvoedingswinkel een vormingspakket over het thema voorstelde en de mogelijkheid tot vorming aanbood aan de partners. 


 
 

Contactgegevens

Huis van het Kind Mortsel

 

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind