Duurzame bruggen bouwen tussen lokale migrantenorganisaties en formele instellingen

Auteur :

H. Bellaart e.a.

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving

Burgers met een migratie- of vluchtachtergrond kampen relatief vaak met allerlei problemen zoals onderwijsachterstanden, armoede, werkloosheid en psychosociale klachten. Toch zoeken ze minder vaak professionele hulp. Samenwerking tussen formele instellingen en migrantenorganisaties kan de drempel verlagen. KIS onderzocht hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale (formele) instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond.

Samen kunnen formele instellingen en migrantenorganisaties aansluiten bij de leefwereld van burgers met een migratieachtergrond. Hoe kunnen ze deze aansluiting het beste maken? En hoe kan de brug- en ondersteuningsfunctie van migrantenorganisaties structureel een plaats krijgen binnen de lokale infrastructuur? In dit rapport brengen we het in kaart. Ook geven we een aantal voorwaarden waaraan een duurzame samenwerking tussen informele en formele organisaties moet voldoen.

Naast het rapport hebben we de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek samengevat voor gemeenten, instellingen en migrantenorganisaties in een praktische handreiking.