Dream to grow

Auteur :

REYN

Jaar van publicatie :

2021

Type :

website


De ‘Dream to grow’-campagne brengt op initiatief van de 11 REYN-landen verhalen van Romaprofessionals die in kinderopvang, het kleuteronderwijs, en in spel en ontmoetingsplekken werkzaam zijn. De campagne wil meer Roma-rolmodellen in deze basisvoorzieningen.

Een divers personeelsbestand in basisvoorzieningen heeft een positief effect op de toegankelijkheid van het initiatief. Het verlaagt de drempel, net omdat er ook mensen uit de gemeenschap tewerkgesteld zijn. Het kan een heel verschil maken voor kinderen van Roma en Woonwagenbewoners als we allemaal: 

  • Het unieke potentieel van elk kind erkennen, hun dromen aanmoedigen en hen helpen tot bloei te komen;
  • Zorgen voor gelijke kansen voor Romastudenten op alle onderwijsniveaus en voor toegang tot beroepen in de vroege kinderjaren;
  • Zorgen voor inclusieve werkomgevingen die diversiteit omarmen en kansen creëren voor beroepskrachten om te groeien en hun stem te laten horen;
  • Professionaliteit en samenhorigheid onder alle Romaprofessionals in de vroege kinderjaren koesteren, hun bijdrage aan het werkveld waarderen.

Je vindt de verhalen hier