Draaiboek opbouw lokaal afsprakenkader schooluitval voorkomen

Auteur :

Departement Onderwijs en Vorming

Jaar van publicatie :

 

Type :

Document


Om het Vlaams Actieplan 'Samen tegen Schooluitval' te vertalen naar de specifieke lokale context en alle relevante lokale partners te betrekken ontwikkelde het Departement Onderwijs en Vorming een draaiboek en een kijkwijzer. De lokale partners kunnen ermee aan de slag om een lokaal beleid tegen schooluitval uit te stippelen: leerrecht garanderen, spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten tegengaan.