Do families feel 'in'.. even when having to stay out

Auteur :

A. Cigala en S. Berti

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Webartikel

Tijdens de pandemiecrisis COVID-19 was de heropening van kinderopvang en scholen een grote uitdaging voor Italiaanse centra voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Sommige praktijken en ruimtes moesten worden aangepast om te voldoen aan de COVID-voorschriften, waaronder het beperken van de aanwezigheid van gezinnen in de centra. Vóór de pandemie konden gezinnen de klaslokalen betreden, bij kinderen blijven en met leraren praten zolang ze wilden. Momenteel, met de pandemische beperkingen van kracht, mogen gezinnen de klas niet betreden en moeten ze bij de deur stoppen.

Binnen deze ‘opgelegde veranderingen’ was het EDUCAS-project een kans voor de Italiaanse ECEC-centra (Gelsomino en Maria Vittoria), geleid door de Universiteit van Parma, om na te denken over de ruimte waarin de welkomstmomenten nu plaatsvinden: de toegangsdeur.

Nima Sharmad trekt voor VBJK het EDUCAS-project:
Het internationale EDUCAS-project (België, Italië, Litouwen, ISSA)richt zich op het creëren van ECEC-omgevingen binnen een educatief holistisch perspectief. De 6 ECEC-centra die bij EDUCAS betrokken zijn, hebben nagedacht over hoe warme en inclusieve overgangen kunnen worden georganiseerd, in COVID-19-tijden en daarna. De COVID-19-situatie bracht een plotselinge verandering teweeg in de manier waarop de praktijk in ECEC-centra kon worden georganiseerd. De veiligheids- en hygiënevoorschriften waaraan plotseling alle ECEC-centra zich moesten aanpassen, hadden ook invloed op de inrichting van de ruimtes. Op veel niveaus werden en worden de effecten om voor de hand liggende redenen als ‘negatief’ ervaren (gebrek aan contacten met gezinnen, minder ‘gezellige’ sfeer door hygiëneregels, angstgevoelens, enz.). Positieve kansen zijn echter ook te vinden in wat deze crisis ons verplichtte op het gebied van ruimtes / materialen. Teams moesten bijvoorbeeld de organisatie van welkomstmomenten / -ruimten heroverwegen.

 

Downloadbaar via de website van