Diversi-Date

Auteur :

Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Axcent vzw

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

Het kenniscentrum Gezinswetenschappen werkt samen met Axcent vzw sinds september 2016 aan het project Diversi-Date. Doel is een veilige context te creëren waarbinnen jongeren hun eigen levensbeschouwing en identiteit en die van anderen kunnen exploreren, en hierover met elkaar kunnen uitwisselen.

Naast de jaarlijkse Diversi-Datedag, waarop een honderdtal jongeren uit het Brussels en Vlaams secundair onderwijs (derde graad) worden uitgenodigd op de campus Schaarbeek van Odisee voor een dag vol workshops en dialoog, bieden we ook deze Diversi-Date publicatie aan. Op deze webpagina kan je deze gids integraal lezen en downloaden, alsook filmpjes van de Diversi-Datedag bekijken, digital stories gemaakt door leerlingen bekijken, en oefeningen, methodieken en extra educatief materiaal downloaden.

Inhoud

Onze samenleving wordt steeds diverser. Dit biedt heel wat opportuniteiten maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is het stimuleren van een open en respectvolle houding ten aanzien van verschillende levensbeschouwingen. Levensbeschouwing is een kijk op de wereld die continue gevormd wordt, niet enkel door cultuur of religie maar ook door iemands achtergrond en ervaringen. Diversi-Date wil jongeren helpen de eigen levensbeschouwing en die van de ander te exploreren, steeds met respect voor het anders zijn. Voor deze interlevensbeschouwelijke dialoog maken we gebruik van talentgerichte methodieken die van alle tijden en alle gemeenschappen zijn maar die binnen iedere gemeenschap op een andere manier ingevuld worden, zoals spel, samen eten en koken, verhalen vertellen, etc.

In deze gids lichten we de visie van Diversi-Date toe en hoe je dit in de praktijk kan realiseren. We bieden speelse methodieken en oefeningen maar ook praktische leidraden voor leerkrachten om diversiteit en levensbeschouwing op school- en op klasniveau bespreekbaar te maken. Dit alles wordt gestaafd met theoretische kaders over diversiteit, identiteit en levensbeschouwing, en kadert binnen de eindtermen van het onderwijs.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van