Digitaal ontmoeten

 

  • toestemming vragen aan ouders voor een groepje. In kinderschoenen op facebook een gesloten groep. Daar zie je een ander zijn gegevens (zoals telefoon) niet zo;  
  • hebben ook een gesloten fb groep maar is moeilijk, te hoge drempel voor veel ouders. 
  • vraag uitbesteden aan ontwikkelingsgroep of studenten, externe partner die er meer know how over heeft. Is wel binnen langer traject.  
  • probleem bij ons was dat het kind aspect  helemaal uitviel in de online dienstverlening. Was helemaal gericht op de ouders, maar jonge doelgroep buiten beeld.  
  • voorstel bij knutselpakketten een zoom sessie te organiseren, samen met ouder en kind.  

  • als je mensen ontmoet, heb daar met hen zelf ook eens over hebben. Vraag zeer vrijblijvend of ze in noodtoestanden (lockdown) gecontacteerd willen worden? Gegevens verzamelen, enkel met dat doel.
  • Vanuit EXPOO geïnventariseerd wat er bestaat van instrumenten, bij thema's online dienstverlening. Een aantal handleidingen, handboeken opgelijst. Het is overal echt zoeken naar privacy. Neem gerust een kijkje op de themapagina online dienstverlening