Digitaal inschrijven voor het schooljaar 2020-2021: zo kan je als lokaal team ondersteunen

Elk schooljaar doet Kind en Gezin samen met lokale partners en scholen inspanningen om het recht op onderwijs voor elk kind waar te maken. De inschrijvingen lopen nu volop. In de scholen en gemeenten die werken met een aanmeldingsprocedure, is de eerste fase van het aanmelden al achter de rug.

Collega’s van Kind en Gezin hebben in deze coronatijden extra inspanningen gedaan om kinderen uit meer kwetsbare groepen tijdig aangemeld te krijgen. Als zij hun plekje hebben op de aanmeldingslijst, zal de inschrijving ook vlotter verlopen.  

Informeer bij je lokale partners hoe de inschrijvingen nu georganiseerd worden en bekijk samen welke ondersteuning er vanuit je team mogelijk en nodig is voor de ouders van kinderen die geboren zijn in 2018, in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 

Inspiratie uit Kortrijk, Gent West en Dender

Lees alvast hoe enkele teams uit de regio Kortrijk, Gent West en Dender aan het werk zijn gegaan om ouders te helpen bij het aanmelden. Dat biedt inspiratie om gezinnen verder te ondersteunen en kinderen effectief in te schrijven, en dat in alle regio’s, met of zonder aanmeldingsprocedure.

Heb je nog vragen? Mail naar inschrijvingsrecht.basisonderwijs@vlaanderen.be of kleuterparticipatie@vlaanderen.be

Voor de meest recente informatie kan je steeds terecht op de site van het Departement Onderwijs

Elk jaar een aanmeldingsdag om ouders te helpen

Kortrijk was een van de eerste steden waar met aanmeldingen wordt gewerkt. Dat verloopt via aanmeldennaarschoolin kortrijk. Sociaal werker Ilse Huys was in een eerdere functie bij Kind en Gezin provinciaal medewerker kleuterparticipatie in West-Vlaanderen en kent het thema dus heel goed.

Goede lokale samenwerking loont.

We hebben de voorbije periode een goede samenwerking kunnen opbouwen met het lokaal bestuur, de schepen, het LOP en het Huis van het Kind in Zele. Daar hebben we nu de vruchten van kunnen plukken. Hoe meer lokale bereidheid tot samenwerking, hoe meer er mogelijk wordt. En dat is niet overal gelijk.

We hebben veel Roma-gezinnen kunnen helpen

In Gent werd de aanmelding dit jaar voor het eerst structureel en overkoepelend aangepakt. De drie sociaal werkers trokken dat project op gang, samen met de drie lokale Kind en Gezin-teams en andere partners in Gent, zoals de inloopteams en de organiserende besturen.