Digikriebels zet ouders en kinderen op de digitale trein

Het Gentse project Digikriebels is bedoeld voor ouders van kinderen in de 3de kleuterklas. In vier lessen vergroten de ouders digitale vaardigheden, leren ze meer over het belang van mediawijsheid en ontdekken ze samen met hun kind verschillende apps en andere toepassingen. 

Het project is een samenwerking tussen Digitaal Talent, de e-inclusiewerking van de stad Gent, de brugfiguren van de basisscholen en het centrum voor basiseducatie Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland. 

Persoonlijk contact

Tine Schuurmans is brugfiguur in de basisschool De Mozaïek. In die functie werkt ze voor scholen waar een grotere populatie aan kwetsbare ouders is. Zij ondersteunt de school in communicatie en samenwerking met ouders en andersom. 'In samenwerking met de leerkrachten van de derde kleuterklas spreken we ouders aan voor een koffiemoment als kennismaking (dit was dan pre-corona). Wij spreken de ouders aan en motiveren hen om mee te doen aan de lessenreeks en zijn daarna ook aanwezig. We werken ook met tolken, wat de ouders erg fijn vinden. Dat werkt drempelverlagend en het is belangrijk dat ze alles begrijpen. Want zonder tolken sluit je mensen uit.'

Mieke Blancke is de coach van de brugfiguren. 'Wij vragen welke scholen er interesse hebben en we kijken samen met de lesgever van Leerpunt en de brugfiguur wat er kan plaatsvinden. Al van bij de start van het project waren wij heel enthousiast omdat we de school zichtbaarder willen maken voor ouders. Op die manier zijn ouders dichter bij de klas en de ontwikkeling van hun kind betrokken. De doelgroep 3e kleuterklas/1e leerjaar heeft als voordeel dat ouders getriggerd worden van het idee dat de grote school eraan komt. Digikriebels is een ideale manier om de ouders naar school te brengen en te laten meedenken over het opgroeien van hun kinderen en het digitale gebeuren waar ze mee bezig zijn.'

Digikriebels brengt ouders dichter bij de school en omgekeerd.

Een reeks van 4 lessen 

Iris Jacobs werkt voor het Centrum voor Basiseducatie (Leerpunt). Zij werken met volwassenen die maximum een lager secundair diploma hebben en vaak laaggeletterd zijn. 'Tijdens de eerste les leren de ouders elkaar kennen en kunnen ze ideeën uitwisselen. Ze maken kennis met de verschillende apps en ze leren hoe je ermee werkt. De tweede les gaat rond mediawijsheid. We wisselen tips uit over veilig internet en schermtijd en hoe je afspraken kan maken met je kinderen hierrond. In de drie laatste lessen nemen de kinderen een half uurtje deel. Samen proberen ze enkele van de getoonde apps uit. Tijdens het derde lesmoment doen we nog iets nieuws, zoals een Kahoot-quiz of BeeBots (robotjes waarmee je stapsgewijs leert programmeren). In de laatste les staat de school centraal. Dan brengen we een bezoek aan de klas en geven de leerkrachten uitleg over de digitale communicatiekanalen van de school.'

De evolutie van Digikriebels

Karen Vos, projectleider Digitaal.talent@gent: 'De respons die we krijgen is altijd heel positief. Ouders vertellen dat ze de school, de andere ouders en heel wat apps hebben leren kennen. We merken wel dat de ouders zich iets minder makkelijk kunnen vrijmaken onder schooltijd door werk of studie dan vroeger. Dus is het zoeken naar hoe je ze toch kunt samenbrengen.
We hebben ook de Digiboxen. Deze koffers bevatten materiaal rond digitale thema’s: digitaal voorlezen, programmeren, fotografie, film, audio, games, ... Elke box heeft een ander thema. Er zijn 6 fysieke boxen die Gentse scholen kunnen ontlenen via www.gentleentuit.be. Toen het project startte had bijna niemand een camera of voice recorder terwijl dit nu in bijna elke smartphone zit. De box met camera wordt daardoor minder ontleend. De programmeer-robotjes van BeeBots zijn dan weer heel populair. Die worden het meest gebruikt in de klassen, zodat de ouders kunnen zien dat er op andere wijze op media wordt omgegaan. Elke twee jaar evalueren we het aanbod en sturen we bij op basis van nieuwe ontwikkelingen en vragen die we krijgen. Tegenwoordig kiezen we vaker voor een lessenreeks waarbij we tablets gebruiken in plaats van computers en belichten we sterk het aspect mediawijsheid.'

Iris Jacobs: 'Tien jaar geleden ging het over leren met de computer werken, nu ligt de focus op tablets en smartphones. Het gaat ook meer en meer over mediawijsheid, bijvoorbeeld ‘wat is schermtijd en hoe pak ik het aan’. De noden zijn niet kleiner of groter maar veranderen doorheen de jaren. 

Mieke Blancke: 'De digitale wereld evolueert snel en er zijn veel mensen die wel basisvaardigheden hebben maar niet genoeg om alles te doen wat ze echt nodig hebben. Digitaal aanmelden op school, facturen betalen: daar worstelen veel mensen mee. Als brugfiguur willen we de ouder versterken waar we kunnen maar het is nog een serieuze uitdaging voor de volwasseneneducatie.'

Door hun kennis te vergroten, gaan ouders daarna makkelijker in gesprek met hun kinderen over mediagebruik.

Leerrijke en gratis apps leren kennen

Iris Jacobs: 'Veel mensen kunnen wel met een smartphone werken en een app installeren. Meestal gebruiken ze al apps maar zijn dat vooral niet-educatieve spelletjes. Bij Digikriebels gaat het ook om welke apps leerrijk zijn voor de overgang van derde kleuterklas naar eerste leerjaar. Ouders zijn blij dat we hen apps leren kennen die schrijfmotoriek en leesvaardigheden of logisch denken stimuleren. We gaan ook gericht op zoek naar gratis apps, dat appreciëren ouders enorm. We kaderen dat natuurlijk ook. Bij sommige gratis apps is er veel reclame of heb je niet alle mogelijkheden. Bij betalende apps geven we dan mee dat die specifieke app misschien wel de moeite waard is om ervoor te betalen.'

Mieke Blancke: “Kinderen en ouders die samenwerken, dat is mooi om te zien. De kleuters zijn enorm enthousiast en fier en de ouder komt wat dichter bij de leefwereld van zijn of haar kind. Niet alle ouders weten waar hun kind online mee bezig is. Door Digikriebels krijgen ze een beeld van wat er bestaat qua educatieve apps en kunnen ze dit ook aanbieden aan hun kinderen. Ouders krijgen ook meer info over hoe een tablet werkt en deze kleine handelingen geven hun meer zelfstandigheid. Het is belangrijk dat de ouders mee zijn met de kinderen die meestal veel sneller zijn in alle digitale tools. Zo krijgen de ouders het gevoel dat ze niet te veel achterop zijn, worden ze zelfstandiger en kunnen ze ook meepraten over zulke dingen. Door te weten waarover het gaat, gaan ze ook makkelijker in gesprek met hun kind hierover.'

Meer informatie over Digikriebels en alle apps die in de reeks aan bod komen vind je op Digikriebels.be
Op Digitaaltalent.be vind je de andere leuke projecten zoals Code City waarbij Gentse leerlingen kennismaken met programmeren en ICT, of het Digicafé.  
 

digikriebels