Dialoogmoment Ontmoetingsplaatsen - Eindverslag

Auteur :

EXPOO (red)

Jaar van publicatie :

2010

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document


Korte beschrijving:

Deze publicatie is het eindverslag van het dialoog-traject dat EXPOO samen met het werkveld in 2010 aflegde.

Aan deze publicatie is een gans proces voorafgegaan. EXPOO verzamelde de belangrijkste vragen die leven in het werkveld. Met deze vragen ging prof. Karla Van Leeuwen van de KU Leuven aan de slag. Op basis van gesprekken met experten en literatuur schreef Prof. Van Leeuwen een rapport dat we als eerste deel van deze publicatie presenteren. Op 1 oktober 2010 kwamen een 100-tal actoren opvoedingsondersteuning samen om te luisteren naar de presentatie van dit studiewerk en met elkaar in dialoog te gaan. De neerslag van deze dialoog vind je als tweede deel van deze publicatie.

Deze publicatie gaat over Ontmoetingsplaatsen. Ontmoetingsplaatsen zijn ruimten waar jonge kinderen (in de voorschoolse leeftijd) en hun opvoeders (ouder, grootouder, nanny, …) samen tijd kunnen doorbrengen. Kinderen spelen met hun opvoeders en/of met elkaar, doen sociale ervaringen op, ontdekken de ruimte en speelmateriaal. Ouders ontmoeten andere opvoeders en communiceren met elkaar, ondermeer over de opvoeding van de kinderen.