Deelthema: Superdiversiteit

virtueel congres programma

Verbinden vanuit diversiteit

In deze lezing zal Bea Van Robaeys vertellen over haar praktijkgericht onderzoek bij een organisatie die vanuit een preventieve invalshoek ondersteuning biedt aan kwetsbare families met kinderen in een superdiverse wijk.

Wat betekent het om rekening te houden met verschillen? Hoe zorg je voor verbinding met en tussen cliënten met een diverse migratie-achtergrond?

Elmer

Elmer organiseert buurtdiensten in de kinderopvang, waarbij we ons aanbod aanpassen aan de vraag van de ouders. We richten ons naar ouders die opleiding volgen, werken, plots werk gevonden hebben, solliciteren of omwille van medische of sociale situaties nood hebben aan kinderopvang. Als buurtgerichte kinderopvang richten we ons voornamelijk op gezinnen uit de buurt.

Elmer heeft bijzondere aandacht voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte en voor crisisvragen. Jonge kleuters kunnen tot 3,5 jaar naar Elmer komen.

Elmer is een Nederlandstalige kinderopvang en bereidt de kinderen voor op de Nederlandstalige kleuterschool. Het is belangrijk dat dit een bewuste keuze is. Bij de inschrijving wordt daarom gezocht naar een link van het gezin met het Nederlands.

Workshop door Anne Lambrecht, coördinator Elmer en Narimane Sidali, vestigingsverantwoordelijke Elmer in de Stad

Twinkeltje Zottegem

In september 2015 opende ons Twinkeltje de deuren, een ruilwinkel met zoveel meer… Twinkeltje is er niet alleen voor kwetsbare gezinnen. Het is ook een bijdrage tot een solidaire en duurzame samenleving.

Naast zijn winkelfunctie is Twinkeltje een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor alle ouders. 'Spelenderwijs', creatieve activiteiten voor kinderen en ouders of grootouders, maandelijkse verwenmomenten voor jonge mama’s tijdens de openingsmomenten van Twinkeltje, Twinkelpraatjes: het bruist er van leven.

Een workshop over mogelijkheden en valkuilen. Wat ervaren ouders als meerwaarde? Hoe kan ‘loslaten’ net een boost geven? Wat zijn onze sterktes en onze valkuilen? Hoe houden we rekening met de wensen van onze doelgroep, vrijwilligers?

Door Katleen Leus en Lieselotte Reynvoet (+ eventueel één van de vrijwilligers)

Taalbubbels +

Een project dat streeft naar een echte inbedding en integratie in de maatschappij en de eigen wijk voor laaggeletterde moeders met jonge kinderen in Antwerpen, door een samenwerking tussen Maatschappelijke Oriëntatie (Inburgering), Nederlandse lessen (Basiseducatie Open School) met preventieve gezinsondersteuning (ILT’s en IVCA).

De deelneemsters vertellen zelf (met ondersteuning van tolken) welk effect/groeiproces ze doorlopen hebben samen met hun kind.

Door Lana Macanovic, Hakima Belekhrif, Fadma El Mousati en deelneemsters taalbubbels + en Ella Peeters, Kind en Preventie, De Pothoek

Bridging and Bonding

De netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven werkt vanuit de kinderen als sociaal bindmiddel in een superdiverse samenleving. Een workshop over de kracht van ontmoetingsplekken voor gezinnen, met oog voor de rol van de partners hierbij.

Door Murielle Mattelaer & Saskia Pollefeyt of Hilde De Vadder