Deelthema: Ontmoeting

congres sprekers

Sociale steun en cohesie

Naomi Geens deed reeds onderzoek in voorzieningen voor gezinnen met jonge kinderen naar het kleine ontmoeten, waardevolle interacties tussen ouders en het team en ouders onderling. Wat betekenen deze contacten op vlak van sociale steun en sociale cohesie? In de lezing gaan we hier dieper op in. Zo komen we onvermijdelijk uit op de rol die het team, van vrijwilligers en vaste medewerkers, daarin opneemt. 

ACB Project

Dit Antwerps project heeft als doel om coaches van vrijwilligers te ondersteunen om samen met hun ploeg vrijwilligers de ontmoetingsfunctie in de wachtruimte van het consultatiebureau verder uit te werken, te verdiepen en te verfijnen.

Ontmoeten in Kortrijk

Ontmoetingsmomenten tijdens de consultaties in het consultatiebureau gaat over meer dan ouders bij elkaar brengen. Er ontstaat erkenning en herkenning. Ouders breiden hun netwerk uit en gaan meer samen spelen met hun kinderen. Door de uitwisseling tussen ouders onderling werken we ook aan sociale cohesie. Succesfactoren, toeleiding en samenwerking met partners komen aan bod in deze workshop.

Door Ilse Huys en Najat Azami Idrissi​

Binnen- en Buitenkant van ontmoeten

Opvoedingswinkel Hasselt werkt dagelijks rond sociale cohesie via verschillende manieren van ontmoeting. Aan de hand van foto’s, filmpjes en casussen lichten we toe hoe ontmoeting gebeurt in Hasselt. We brainstormen over casussen en denken na over accenten binnen een ontmoetingsruimte.

Door Cathérine Appermont en Evelien Umans 
Pedagogisch medewerkers Opvoedingswinkel Hasselt

Van lotgenoten naar bondgenoten

Fara organiseert ontmoeting tussen mensen met een abortuservaring, ouders die kozen voor een zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose en tienerouders. De workshop wil het aanbod verder bekend maken, belang en meerwaarde bespreken, en de rol van de begeleiding onder de aandacht brengen. Ook de link met Huizen van het Kind komt aan bod.

Door Katleen Alen, stafmedewerker van Fara ​