Deelthema: Krachtgericht werken

congres partners

De kracht zit erin samen te willen veranderen

Wanneer ouder-kind relaties onder vuur komen te staan, wanneer symptomen bij het kind/de jongere optreden is hulp nodig. Soms is er nood aan geestelijke gezondheidszorg. Kinderen en jongeren helpen betekent werken met/in hun leefcontext en vereist actieve betrokkenheid.

door Prof Annik Lampo

Trajecten van Hoopverlening

‘Trajecten van hoopverlening’ is een documentaire in drie delen over het belang van het maken van relatie, authentiek en kwetsbaar zijn, lange trajecten durven en mogen aanbieden, luisteren om te komen tot verbinding, ‘er zijn’, samen zoeken en uitproberen, buiten de lijntjes kleuren, het op maat van de hulpvrager werken, … De documentaire wil inspiratie en beweging brengen in de sociale sector/hulpverlening en de menselijke relatie centraal stellen.

Door Lieven Verlinde, 't Lampeke, eindverantwoordelijke documentaire

VAGGA - Sociale Adviseurs

VAGGA organiseert home party's In een sfeer van vertrouwen, waarbij vrijwilligers in de taal van de deelnemers info doorgeven aan (allochtone) mensen in armoede. Verder wordt ingezet op het sensibiliseren van diensten rond noden van mensen in armoede/kennisarmoede.

Door Maaike De Coninck, Team Verslavingspreventie/CGG VAGGA​, samen met sociaal adviseur

Naaiatelier Reddie Teddy

Hét naaiatelier van Reddie Teddy Inloopteam gaat zoveel verder dan retouches leren doen: een eigen modeshow deed het gevoel van zelfwaarde en het zelfbeeld van de deelnemers groeien. Het naaiatelier is een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Door Dominique Van Acker en doelgroepmedewerker

Wijland

Wijland biedt ruimte aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen om samen zinvolle vrijetijd door te brengen en de onderlinge band te versterken. De workshop geeft een zicht op de uitdagingen en vragen, maar ook op het belang van speelruimte waar (maatschappelijk kwetsbare) gezinnen met kinderen op de basisschoolleeftijd als gezin terecht kunnen. Het gaat om een relatief nieuwe werking, waar radicaal gekozen werd om samen te werken met de gezinnen en niet langer “over te nemen”. Ontzettend leerrijk voor iedereen die in partnerschap met ouders wil werken.

Door Saskia De Bruyn, Lien Van  Biesbroeck en mogelijks ook ouders.