Deelthema: Inrichting van de ruimte

beeld congres december 2016

De publieke ruimte voor en door iedereen

We zetten steeds vaker in op participatieprocessen bij de herinrichting van de publieke ruimte. Wanneer hier mooie verhalen door de verbetering van het sociaal weefsel uit voortgroeien is dit alleen maar meegenomen. Hoe pak je dit aan en waar loop je tegenaan? We 'zoomen' in op enkele praktijkvoorbeelden uit stad Mechelen.

Door Karen Claes, stafmedewerker Mechelen Kinderstad bij stad Mechelen

Pater Damiaanplein Leuven

Door de invoering van het nieuwe verkeerscirculatieplan in de Leuvense binnenstad komt er op bepaalde pleinen en straten ruimte vrij voor leefbare en aangename plekken in de stad, zonder koning auto. Het Pater Damiaanplein is één van de pleinen die samen met de bewoners en betrokken organisaties (scholen, horeca, rusthuis) onder handen werd genomen en nu aan heel wat functies tegemoet komt.

door Karolien Meuwissen en Jan Mellebeek, Stad Leuven

Leefstraten

Met de leefstraten wordt er ruimte gecreëerd in de straat om elkaar te ontmoeten.  Maar ook het hele proces om tot een leefstraat te komen zorgt ervoor dat mensen met elkaar in dialoog (moeten) gaan.

Lab van Troje inspireert je graag met hun aanpak: ze tonen hoe bewonders de stad van hun dromen dichterbij kunnen brengen.  Ze laten jou als planner, beleidsmaker, jeugdwerker, gezinsondersteuner, ...anders kijken naar stadsplanning.

Door Sofie Rottiers.
Lab van Troje

BasisBox

Met BASISBOX willen we kinderen, (toekomstige) leerkrachten, cultuurwerkers, opvoeders… sensibiliseren tot meer ruimtebeleving en een harmonisch uitgebalanceerde inrichting.

door Wim De Graeve, ART BASICS for CHILDREN, ABC-huis Brussel

Veroover de straat

In 2014 werkte Kind & Samenleving in Leuven (Lindensestraat) en Antwerpen (Florastraat) twee participatietrajecten uit in functie van een heraanleg. Samen met kinderen bekeken we hoe hun straat beter kon worden ingericht. Die inzichten lagen mee aan de basis van de publicatie: Verooover de straat!

door Francis Van Ingelghem, Kind en Samenleving