Deelthema: 'Buurt'gericht werken

congres deelthema's

Ontmoeten in vrije confrontatie

In het project ‘ontmoeten in vrije confrontatie’ gaan pedagogisch coachen op zoek naar kansen om ontmoeting tussen ouders in de breedste zin van het woord te stimuleren. In Brusselse stadswijken vertrekt men vanuit ontmoeting tussen diverse groepen om de sociale cohesie te versterken. Vanuit de ontmoetingen van ouders faciliteren studenten Pedagogie van het jonge kind interactie tussen ouders wat als ondersteunend kan worden ervaren. 

Door Kaat Verhaeghe, pedagoog binnen de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan de Erasmushogeschool in Brussel

Burenzorg Soep op de stoep

Soep op de stoep acties als instrument om de sociale cohesie te stimuleren in een buurt met veel isolement en disharmonie. 

Door Els Meiresone, verantwoordelijke STIBO Hippo's Hof in Gent en Katrien Reynaert, KDV Tierlantuin Gent

Noordcité op eigen kracht

Een project dat, gebaseerd op de principes van de Nieuwe Autoriteit, alle betrokkenen in de wijk mee engageert om te reageren op de overlast die veroorzaakt wordt door groepen jongeren en kinderen en zo de betrokken ouders ondersteunen in het samen opnemen van hun verantwoordelijkheid. 

door Dirk Lambrechts en Tamara van den Berg

Kinderwerking Kettekeet

Kinderwerking Kettekeet is een veilige plek voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, waar ze zinvolle vrijetijdsbesteding en huiswerkbegeleiding vinden.

Door Sofie Abts