Deelthema: Burgerinitiatieven

congres proeven van

Framily

Generatie Y wordt volwassen en krijgt kinderen. Ook de identiteit van voor het ouderschap blijft belangrijk: een gelaagde identiteit waarin ouder er slechts één van is. En zonder partner kan het ook.
Een niet zo eenvoudige combinatie voor een generatie die een groot belang hecht aan een gezonde work-life balance.
Een netwerk om op terug te vallen is dus belangrijk. Familie wordt framily waarin vrienden een op zijn minst een even belangrijke rol spelen als hun familie. 

Voetbal in de stad

'De voetbalkantine is de parochiezaal van vroeger'

De Buffalo League is een project waarbij we kinderen, jongeren en volwassenen wekelijks bij elkaar brengen rond KAA Gent. We willen het vrijetijdsaanbod in de wijk versterken door deelnemers op te leiden om zelf een rol op te nemen binnen de werking. Op termijn wordt de Buffalo League een project voor en van de wijk. We gebruiken hierbij de wervende kracht van KAA Gent om te versterken en te verbinden; iedereen anders, allemaal Buffalo!

Door Wim Beelaert, coördinator en Pierre Van der Veken, stafmedewerker Voetbal in de Stad

Bijspelerij

De bijspelerij is het verhaal van ouders die samen aan een nieuwe oplossing werken. Hoe we bottom-up een systeem ontwikkelen die mensen een netwerk biedt en mensen stimuleert om elkaar te ondersteunen bij dagdagelijkse problemen. Hoe we leren van de gebruikers zelf, en hoe we de gebruikers van elkaar laten leren. Hoe de Stuyverij nieuwe "framilies" vormt rond actuele thema's. Hoe mensen elkaar inspireren, verbonden geraken en versterkt worden rond thema's en problemen die ze zelf meebrengen. Kortom, hoe burgers via co-creatie deel uitmaken van de oplossing.

Door Eefje Cottenier, initiatiefnemer van De Stuyverij en De Bijspelerij.​

Ouderklap

“Wij zijn allemaal opvoeders.

We zijn ouders die regelmatig in groep samen komen in de oudergroep.

Samen hebben gewerkt aan een verhaal.
Het is ons eigen verhaal, een heel apart verhaal.

...
Het is ook een verhaal over hoe
wij als opvoeders in de wereld staan.
Onze kinderen zijn dapper, ze zijn wijs en
ze maken geen onderscheid tussen afkomst of kleur.

Wie respect geeft, krijgt respect!”

(Ouders van Centrum Kauwenberg, vereniging waar armen het woord nemen)

Een workshop over sterke sociale netwerken en werken aan pedagogisch burgerschap

Door Mariam al Osri (ATLAS, agentschap voor inburgering en integratie) en Marjan Blokland (Vormingplus Regio Antwerpen)

Oudercrèche De Egeltjes

Groepsopvang De Egeltjes wil kwetsbare ouders versterken door hun rol van gebruiker uit te breiden tot de rol van vrijwilliger en mede beleidsmaker. Ouderbetrokkenheid krijgt vorm in een breed aanbod waar ouders de kans krijgen om te participeren: in de dagelijkse praktijk, aan de organisatie, aan cultuur, aan spel en ontspanning. In de workshop staan we stil bij de weg die we hebben bewandeld van idee tot uitvoering, de hindernissen waar we op gebotst zijn en de good practices. De kracht die er zit in onze manier van werken. We willen ook graag ouders aan het woord laten.

Door Annelies Wiame en een ouder