De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de basisschool

Auteur :

FRIJNS Carolien

Jaar van publicatie :

2019

Type :

Boek


Korte beschrijving: 

De toenemende diversiteit stelt scholen op de proef. Hoe kunnen we anderstalige kinderen het best helpen met het leren van Nederlands? Hoe ziet een krachtige taalleeromgeving eruit? Kan een school meer een thuis worden, een ‘woonkamerschool’ als het ware, om taal maximaal te stimuleren? En hoe pakken we dat aan?

De vliegtuigklas is een literair-professionele gids over taal en onderwijs. Dit boek brengt twee werelden samen: literatuur en wetenschap. De literaire vondsten bestaan uit miniaturen over het anderstalige basisschoolkind, ouders en leerkrachten. 

De wetenschappelijke vondsten gaan over taal leren, meertaligheid en ouderparticipatie. We leren van helder gebrachte inzichten uit internationaal onderzoek, doorspekt met praktijkvoorbeelden en concrete ideeën voor de onderwijspraktijk. De vliegtuigklas is er voor (toekomstige) leraren, lerarenopleiders, onderwijsondersteuners en voor iedereen die elke dag naar gelijke onderwijskansen streeft.

De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de basisschool