De STEK

Auteur :

Saamo

Jaar van publicatie :

2022

Type :

Website


De STEK verwijst naar een vertrouwde en laagdrempelige ontmoetingsplaats in de nabije omgeving waar mensen makkelijk binnenwandelen en warm onthaald worden. Bijvoorbeeld een buurthuis, sociale kruidenier of inloopcentrum. Het is een plek waar mensen elkaar op informele wijze ontmoeten en samen dingen doen. Ze kunnen er (informeel) leren, onder andere over hun sociale rechten, maar ook over opkomen voor zichzelf.

Mensen worden er op weg geholpen naar de juiste hulp- en dienstverlening en uitgenodigd om mee na te denken over een kwaliteitsvol aanbod. Sociaal werkers van verschillende organisaties en disciplines werken er nauw samen: hulpverleners, opbouwwerkers, jeugdwerkers, sociaal-culturele werkers en andere. Ook vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage.

In het gevarieerd aanbod is er extra aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Samen met sociaal werkers gaan bezoekers aan de slag met ideeën over oplossingen die de dienstverlening kunnen verbeteren. Ze ondernemen actie en gaan in overleg met politici en bevoegde instanties over structurele veranderingen voor meer sociale bescherming, die ook lotgenoten ten goede komen. Op die manier is de STEK een broedplaats voor sterkere sociale bescherming.

SAAMO stopt niet bij de analyse. SAAMO werkt samen met wie uitsluiting ervaart en partners aan oplossingen.
Die oplossingen vertalen zich in modellen en aanpakken waar anderen mee aan de slag kunnen of die kunnen inspireren.
Bij de 'Tools' vind je draaiboeken, filmpjes en andere documenten waarmee ook jij uitsluiting kan aanpakken.

 

Downloadbaar via de website van