'De stap naar formele vormen van opvoedingsondersteuning is vaak groot'

door Kristien Nys - Kenniscentrum Gezinswetenschappen (ODISEE)

 

Terwijl het merendeel van de ouders weleens met andere mensen praat over het  ouderschap, de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen, blijkt de stap naar formele ondersteuningsvormen vaak groot. Een van de initiatieven om die drempel te verlagen, is de Week van de Opvoeding: sinds de lancering in 2005 heeft die zich op lokaal niveau en met ondersteuning van EXPOO verder uitgerold. Voor veel Huizen van het Kind is dat hét moment om zichzelf via spel-, ontmoetings-, informatie-of vormingsactiviteiten bekend te maken en om ouders en kinderen samen te brengen. 

Daarnaast schuiven heel wat Huizen van het Kind het aanbod rond ouderschap en opvoeding uitdrukkelijk naar voren in hun communicatie. De bevraging van de Huizen van het Kind in 2016 leerde ons ook dat ‘ouderschap en opvoeding’ als thema bij een ruime meerderheid van de Huizen op de agenda stond. Ze werken daarbij vaak actief samen met partners die heel wat expertise opgebouwd hebben om kwetsbare ouders naar het opvoedingsondersteunend aanbod toe te leiden of die daar zelf een actieve rol in opnemen. Denk bijvoorbeeld aan de inloopteams, buurtwerkingen, OCMW's, verenigingen waar armen het woord nemen… 

Over de Huizen van het Kind heen komt een brede waaier aan opvoedingsondersteunende activiteiten aan bod. Dat zie je bijvoorbeeld aan de vele thema-avonden en workshops in de Uit-kalender. Het aanbod voor ouders met jonge kinderen komt daarin evenwel het meest uitgesproken naar voren. Ook op de websites van heel wat Huizen van het Kind is thematisch geordende informatie en soms ook advies te vinden. Andere huizen leggen daarvoor de link naar onder meer groeimee.be. Een werkvorm om individueel advies te verstrekken is het spreekuur. Terwijl het ene huis dat op één locatie aanbiedt, neemt het andere die functie op meerdere locaties op. Er zijn ook Huizen van het Kind die bij de gezinnen thuis pedagogisch advies verstrekken. Verder zijn er nog tal van bijeenkomsten: spel- en ontmoetingsinitiatieven, oudergroepen, oudercafés – plekken waar ouders vaak een grote inbreng hebben. 

Ouders vinden het verder ook belangrijk dat er rekening gehouden wordt met hun gezins- en leefcontext. Ze verwachten onder meer dat er naar hen geluisterd wordt, dat ze erkenning krijgen voor hun inbreng, voor hun vragen en bezorgdheden én dat ze gerustgesteld worden als ze zich zorgen maken. Kortom, werken op maat van de ouders betekent dat de verschillende functies van opvoedingsondersteuning (zoals emotionele steun, informatie en advies, doorverwijzing) goed afgestemd zijn op wat zij nodig hebben.