De Plek in Nieuw Gent

De Plek is een spel- en ontmoetingsmoment voor de allerkleinsten en hun (groot)ouders.

Doel

De Plek heeft als doel ouders tijd en ruimte te geven om te spelen met de kinderen, om kinderen onderling contact te laten hebben en om andere ouders te ontmoeten, om zo het sociaal netwerk uit te breiden

Doelgroep

Ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar uit de wijk Nieuw Gent ( en nabijgelegen wijken)

Werkwijze

Op maandag en donderdagvoormiddag wordt de polyvalente ruimte omgebouwd tot een speelzaal voor de allerkleinsten.  In de zomer proberen we De Plek buiten te organiseren.

Er is steeds een medewerker aanwezig om ouders en kinderen een welkom gevoel te geven, wat te praten of mee te spelen en zo een eerste aanspreekpunt te zijn. Deze taak wordt opgenomen door een doelgroepmedewerker.
Voor vragen over opvoeding of gezinsadministratie kan er onmiddellijk doorverwezen worden naar een onthaalmedewerker of een groepswerker, die op dat moment aanwezig is op bureau.

Er wordt koffie, thee en water voorzien voor de ouders.  Voor de kinderen is er naast water ook soep.  Vaak wordt ook fruit aangeboden of in een pakketje meegegeven ( via Foodsavers).

Soms wordt een uitstap gepland (bijv. naar de binnenspeeltuin).  Op deze manier leren ouders elkaar maar ook andere speelplekken kennen.  Vaak geven we nadien ook een bon mee zodat ouders de uitstap zelf opnieuw kunnen maken als gezin of met andere gezinnen samen.

Partners

De Plek wordt georganiseerd door het inloopteam.
Een van de spel en ontmoetingsmomenten wordt georganiseerd tijdens een consultatie van Kind en Gezin.  De vrijwilliger van het CB die daar de ouders en kinderen verwelkomt, verwijst hen ook door naar De Plek.

Via Foodsavers lukt het om ouders regelmatig een fruit of groentenpakket aan te bieden.

Sterktes 

De werking is heel laagdrempelig: midden in de wijk waar mensen wonen. 

Het team is vast en divers.

De inzet van de doelgroepmedewerker die elk mama en kind een wlekom gevoel probeert te geven.

Eén van de momenten van De Plek wordt georganiseerd op het moment dat er ook onthaal op het inloopteam en consultatie bij Kind en Gezin is. Zo leren ook andere ouders het spel en ontmoetingsmoment kennen.

Uitdagingen

De vraag naar meer ontmoetingsmomenten, ook tijdens schoolvakanties (met aanwezigheid grotere kinderen) 

Ouders laten 'meewerken' in ontmoetingsmomenten ( bijv. helpen met opruimen)

Contact

Inloopteam Nieuw Gent
 

Contactpersoon: Ellen Buysse

ellen.buysse@i-mens.be
09 292 73 78