De (on)zichtbare leefwereld van jonge mantelzorgers. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek bij jonge mantelzorgers, hun ouders en schoolprofessionals vanuit het LISO-onderzoek

Auteur :

V Vandezande ea

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Wetenschappelijke publicatie


Uit dit onderzoek blijkt hoeveel werk jonge mantelzorgers verzetten, praktisch en emotioneel. Een sterk beleid voor jonge mantelzorgers koestert deze sterkte en zet in op het versterken van deze kracht. Jonge mantelzorgers kunnen worden versterkt in hun rol door het bieden van herkenning en van erkenning voor wat ze opnemen aan zorg en taken in hun gezin. Het benoemen van hun inzet en bijdrage alsook het geven van waardering hiervoor kan betekenisvol zijn in de beleving van jonge mantelzorgers.