De meerwaarde van je Huis van het Kind

Doelstellingen:

  • Een beeld krijgen van de meerwaarde van je Huis van het Kind: Deze oefening kan je samen met je samenwerkingsverband Huis van het Kind uitvoeren. Op deze wijze krijg je zicht op de visie van de verschillende partners, op wat je met je Huis van het Kind beoogt.
  • Evalueren: Eenmaal je een beeld hebt wat je met je Huis van het Kind beoogt, kan je lange termijndoelstellingen formuleren, om nadien af te toetsen aan de huidige toestand.

Groepsgrootte:

Kleine groep van 4 à 5 personen

Opdracht:

Vraag 1: Wanneer is volgens jou een Huis van het Kind geslaagd? Wanneer ben je tevreden? 

In elke groep liggen een aantal foto's. Kies een foto die past bij jouw visie/beeld over een geslaagd Huis van het Kind.  

Doe deze oefening 2 maal, één maal op het niveau van het kind, ouder, gezin en één maal op het niveau van de organisatie/Huis van het Kind.  

Welke parameters zijn hierin belangrijk? Bespreek jouw 'geslaagd Huis van het Kind' met je collega's en noteer de parameters op een flap. 

Vraag 2:  Wat is dé meerwaarde van je Huis van het Kind.

Formuleer voor jou wat de meerwaarde is van een Huis van het Kind, op het niveau van het kind/ouder/gezin én op het niveau van organisatie/Huis van het Kind

Tijdsduur:

35 minuten

Materiaal:

Na deze oefenening:

Moodboard Huis van het Kind maken: maak met foto's uit tijdschriften een moodboard van je Huis van het Kind. Zie voorbeeld Community of Practices

Meerwaarde-oefening

Meerwaardeoefening2.jpg

Meerwaarde-oefening

Meerwaarde van je Huis van het Kind

Associatiekaarten

associatiekaarten.jpg
briefingscards