De kracht van de pedagogische civil society

Auteur :

Dijk, M. van en M. Gemmeke

Jaar van publicatie :

2014

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

 

In deze brochure kunt u lezen waar het project 'Allemaal Opvoeders' over gaat. Daarnaast vindt u ook informatie over het belang van de sociale omgeving van gezinnen en ontwikkelingen daaromtrent. Het laatste deel van de brochure heeft betrekking op de pedagogische civil society in de praktijk. Wat kunt u doen als u de pedagogische civil society wilt versterken?

Deze brochure is bedoeld voor beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers bij gemeenten, Centra voor Jeugd en Gezin, zelforganisaties, het onderwijs en andere organisaties die geïnteresseerd zijn in het versterken van de positieve sociale opvoed- en opgroeiomgeving van gezinnen.

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van