De kracht van bonnetjes in Zemst

Het Huis van het Kind in Zemst maakt het aanbod op veel verschillende manieren toegankelijk voor iedereen. Er is een stevige samenwerking met de armoede-organisatie Bindkracht, en ook de samenwerking tussen partners groeit. Zo zetten de Gezinsbond en de inclusieve kinderopvang zich nu samen in om de baby-oppas toegankelijk te maken voor gezinnen met een kindje met specifieke behoeften. Verder is er ook een zeer geëngageerde vrijwilligersploeg, die gezinnen vertelt over de activiteiten van het Huis van het Kind, die de pamperbank promoot… 

Het aanbod is zo veel mogelijk gratis en als er een betalende activiteit is (zoals EHBO) dan wordt die kost in alle discretie weggelaten voor kwetsbare gezinnen. Gezinnen die in begeleiding zijn, krijgen een enveloppe met bonnetjes die ze op een evenement kunnen besteden, bijvoorbeeld bij de afterschoolparty, bij foodtrucks… Dat werkt drempelverlagend omdat de zorg over wat dat allemaal moet kosten dan wegvalt.  

Feedback krijgen ze bij het Huis van het Kind momenteel al vaak van ouders na de activiteiten: ouders kunnen bij een hapje en drankje achteraf vertellen hoe het voor hen was. Daarnaast is er ook een burgerpanel in de maak voor het Huis van het Kind.  

Tenslotte is ook een vast, vertrouwd gezicht ontzettend belangrijk binnen dit Huis van het Kind: dat wekt vertrouwen en maakt het voor ouders vaak makkelijker om een vraag te stellen. 

Contactgegevens

Huis van het Kind Zemst

Coördinator: Anja Conickx

huisvanhetkind@zemst.be

 

 

Bijdrage in het magazine Huizen van het Kind