De Kindreflex

De Kindreflex heeft een brede scope en streeft 2 doelstellingen na. De Kindreflex stimuleert hulpverleners om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Auteur :

VECK 

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Website


Heel wat kinderen groeien op in een moeilijke thuissituatie of in situaties waar de opvoeding onder druk staat. Internationaal onderzoek toont aan dat 10 à 15% van de kinderen opgroeit in een situatie met geweld, verwaarlozing of misbruik en 3% te maken krijgt met ernstige vormen van kindermishandeling waarbij gespecialiseerde hulp nodig is. 

Heel wat hulpverleners werken vandaag vraaggericht en zijn niet geneigd om naar de kinderen en ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over heeft....

 

 

Downloadbaar via de website van