De impact van zelfmoord op een gezin

Een gezin dat geconfronteerd wordt met zelfmoordgedachten, een zelfmoordpoging of een zelfdoding bij één van de gezinsleden, gaat vaak door een moeilijke periode. Niet alleen rond de zelfmoord(gedachten of –poging) zelf kunnen vragen, onzekerheden of spanningen ontstaan, ook de zoektocht naar hulp en een manier om met elkaar hierover te spreken of ermee om te gaan kan voor moeilijkheden zorgen.

Deze impact kan zich laten voelen binnen de partnerrelatie. Misschien hebben de partners minder tijd en aandacht voor elkaar, praten ze minder met elkaar, ontspannen ze minder of is er minder intimiteit. Partners kunnen zich hierdoor schuldig of tekortgedaan voelen. Misschien kijken de partners anders naar de problemen en hoe ze ermee willen omgaan. Dit kan leiden tot spanningen, onbegrip, boosheid, frustratie of het gevoel alleen te staan.

Gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet of schuld kunnen ook ervaren worden door de kinderen in het gezin. Daarnaast kunnen zij het gevoel hebben dat ze niet eerlijk of gelijk behandeld worden, omdat de meeste aandacht gaat naar het gezinslid dat aan zelfmoord denkt. Ook het gevoel te moeten oppassen wat ze doen of zeggen of voor alles begrip te moeten tonen kan soms zwaar wegen op de kinderen in het gezin. Net als volwassenen zijn de kinderen soms ook beschaamd over wat zich afspeelt in hun gezin of bang dat iemand hen erover aanspreekt of dat ze gepest zullen worden.

Elk gezinslid heeft eigen noden waar aandacht voor moet zijn wanneer een gezin geconfronteerd wordt met zelfmoordgedachten of een zelfmoord(poging) in het gezin. Dergelijke crisissituaties kunnen de banden binnen een gezin echter ook hechter maken. Goede begeleiding kan een grote hulp zijn hierbij.