De impact van de coronacrisis op de ondersteuning van gezinnen in een kwetsbare situatie met kinderen van 0 tot 4 jaar

Dit onderzoek is een eerste verkenning van de impact van de coronacrisis op (het bereik van) gezinnen in een (potentieel) (zeer) kwetsbare situatie met kinderen in de leeftijd 0-4 jaar en/of een kinderwens of kindje op komst (hierna: gezinnen in kwetsbare situaties). Deze verkenning gaat over de impact van de eerste ‘intelligente lockdown’ (hierna: lockdown). Tijdens de verkenning is onderzoek gedaan naar het bereik van gezinnen tijdens de lockdown, naar vernieuwende initiatieven die toen ontstonden, en naar structurele problemen die op dat moment naar voren kwamen in het systeem van hulp en ondersteuning voor gezinnen in kwetsbare situaties.

Auteur :

A. Jansma ea

Jaar van publicatie :

2021

Type :

Document


Op basis van deze verkenning formuleerden wij zes structurele aandachtspunten in het systeem van hulp en ondersteuning voor gezinnen in kwetsbare situaties.