De gezinsopvoeding : concepten en instrumenten

Auteur :

H.Colpin en H.Grietens, KU Leuven, onuitgegeven publicatie

Jaar van publicatie :

2000

Thema :

Ondersteuning

Type :

Document

Korte beschrijving:

In deze bijdrage bespreken de auteurs inzichten en opvattingen uit de recente literatuur, die inspirerend kunnen zijn voor onderzoek over de opvoeding in het gezin. Aansluitend bij de verschillende operationaliseringen wordt een overzicht geboden van ondezoeksinstrumenten voor het meten van de betreffende concepten.