Databank gezinsbeleid

  • 10 september 2016

Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van Odisee volgt het gezinsbeleid op de voet. Ze maken een systematische screening van de beleidsdomeinen en -actoren die maatregelen nemen met een impact op gezinnen en gezinsrelaties. Dit resulteert in een overzicht en ordening van verschillende maatregelen. Via de databank kunt u deze maatregelen opzoeken.