Cultuur/Sport/Jeugd

Sport, cultuur, jeugdwerk, sociaal cultureel werk, de Huizen van het Kind zijn het instrument om deze te verbinden met welzijn en gezondheid in functie van een integrale ondersteuning van gezinnen met kinderen.

Een vrijetijdsaanbod voor alle schoolgaande kinderen dankzij samenwerking - Stad Gent

De stad Gent zet sinds jaar en dag in op een laagdrempelig (zomer)aanbod via samenwerking met alle actoren en extra inspanningen om de meest kwetsbare gezinnen te betrekken. De stad streeft ernaar om het netwerk van partners continu te versterken en te verbreden met het oog op een doeltreffende toeleiding en een verbreed buurtaanbod. 

Evoluties en opties Roadmap

Thema cultuur

Magazine Huizen van het Kind

Samen genieten en verwonderd zijn.  Het zijn vaak mooie momenten waarop ouders hun kind op een andere manier leren kennen.

Vlog "Villa Tuur - HvhK Destelbergen"

HvhK Destelbergen

Bruno Vanobbergen: muren slopen tussen welzijn-kinderopvang-kunst-cultuur

Gerelateerde thema's

Verslag Klein Kunst - Kunst en Cultuur voor de allerjongsten

Klein_Kunst kiddodagOp vrijdag 5 oktober 2018 vond in Leuven 'Klein Kunst, kunst en cultuur voor de allerjongsten' plaats. Klein Kunst was een studiedag voor zowel de kinderopvang en alle organisaties die met gezinnen werken als voor kunstenaars en culturele organisaties.

Kim Crabeels – Piep! Cultuurprikkels voor de allerkleinsten – stad Leuven:

Thema Jeugd

Magazine Huizen van het KInd

Voor de Huizen van het Kind is het een uitdaging om ook in te zetten op de kracht van kinderen en jongeren

Toeleiding naar sport of jeugdwerk

Ellen werkt voor de stad Lier. Zij probeert outreachend (vooral kansarme) jongeren toe te leiden naar sportclubs of jeugdwerk.

 

 

Magazine Huizen van het Kind

Huis van het Kind of jeugddienst?  De twee werkingen zijn dermate in elkaar opgegaan dat niemand het nog weet.  Maar dat doet er ook niet toe.

Straathoekwerk met jongeren

In Aarschot probeert Arktos jongeren via straathoekwerk preventief van risicogedrag weg te houden.

 

Thema Sport