Aandacht voor kwetsbare gezinnen in Coronatijd

Op deze pagina bundelen we info over het extra ondersteunen van gezinnen in kwetsbare situaties. Je vindt info over:

  • instrumentele maatregelen  waar gezinnen recht op hebben in coronatijden
  • meertalige communicatie
  • opiniestukken en inspirerende artikels

Instrumentele steun: extra coronatoeslag binnen Groeipakket

De aanhoudende coronacrisis treft gezinnen die het financieel moeilijk hebben extra hard. Daarom kent de Vlaamse regering een extra coronatoeslag van 35 euro per kind toe aan gezinnen die een beperkt inkomen hebben.

Deze toeslag zal nog voor de kerstvakantie automatisch worden betaald aan gezinnen die recht hebben op een Groeipakket en een jaarinkomen hebben dat lager is dan 31.605,89 euro bruto belastbaar. De gezinnen hoeven hiervoor zelf niets te doen. 

 

Ondersteuningsvragen

De coronacrisis heeft invloed op heel levensdomeinen. Ook financieel verandert de gezinssituatie soms drastisch. De officiële overheidswebsite geeft een overzicht van veel gestelde ondersteuningsvragen en verwijst door naar de juiste instanties.

Inloopteam Zuidrand in gesprek met gezinnen

Inloopteam Zuidrand sprak met ouders die leven in kwetsbare omstandigheden over hun ervaringen tijdens de Corona periode. Een grote waaier van verhalen en belevingen kwam naar boven. Een bloemlezing.

Digitale ondersteuningsnoden van kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen

In 2020 wordt online onderwijs na Corona de norm. Omdat gezinnen in armoede meestal geen middelen hebben om de noodzakelijke computers aan te schaffen, zet buurtwerk 't Lampeke uit Leuven een actie op poten om tweedehands computers in te zamelen en voor financiële steun om nieuwe laptops aan te kopen. Zo kan de buurtwerking op korte tijd 200 tweedehands en nieuwe laptops verdelen onder 80 gezinnen in armoede. Negen maanden later organiseerden ze een enquête om de impact van deze actie te meten. 

Meertalige info over het coronavirus

Correct informeren over COVID19 en de coronamaatregelen, het is ook een deel van de opdracht voor gezins- en opvoedingsondersteuners.. Best een uitdaging voor gezinnen voor wie het Nederlands een drempel vormt. Atlas, integratie & inburgering Antwerpen; IN-Gent; en Agentschap Integratie en Inburgering sloegen de handen in elkaar en bundelen meertalige info (posters, infofiches en audio) over de meest recente maatregelen. De lijst is alfabetisch gerangschikt op de Nederlandstalige naam van de taal.

Ook De Zuidpoort, Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen, zet in op duidelijke en heldere infographics over de snel wisselende maatregelen. Je vindt de laatste updates het snelst via de website Watmag?

Nog meer weten over toegankelijke communicatie?

Check de themapagina over diversiteitscommunicatie van EXPOO. Ook de snelgids van De Zuidpoort biedt veel praktische handvatten.

Hoe hou je contact met maatschappelijk kwetsbare gezinnen in tijden van Corona?

VBJK praat met medewerkers van inloopteams  en Koala-werkingen in Huizen van het Kind over hoe je contact houdt met kwetsbare gezinnen tijdens de coronacrisis. Lees het artikel op de website van het VBJK.

Recht op zorgeloze en zinvolle vrije tijd voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

Na de eerste lockdown in maart bood de zomer wat ademruimte om het gewone leven terug te hervatten. Het vroeg extra aandacht om er samen voor te zorgen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen niet uit de boot vielen. Deze aandachtspunten zijn interessant om in je achterhoofd te houden bij elke actie die je onderneemt om kinderen en jongeren toe te leiden naar een vrijetijdsaanbod.