Contactgegevens

  •  nu bevraging bij de ouders hoe dat ze dat ervaren. Of het wel oké is dat ze meteen naar contactgegevens gevraagd worden;  
  • Mensen kunnen ook om materiele ondersteuning komen, daar wordt er wel geregistreerd. Vragen 'jammer dat we je niet tijdens corona periode konden bereiken. Mogen we eventueel je nummer voor als het nog eens nodig zou zijn?' zeer vrijblijvend, toch gegevens verzamelen.  
  • Eigenlijk niet de bedoeling dat we gegevens vragen maar toch blij dat we via via aan gegevens zijn geraakt. Mensen begonnen het na e lockdown al spontaan zelf te geven omdat ze gemerkt hebben wat het belang daarvan kan zijn. Geen probleem als ze het zelf willen.  
  • Ook een facebookpagina aangemaakt op naam, voor het werk. Werd heel veel gebruikt, vnl door jongere en jonge gezinnen. 
  • Bij de mensen van wie de contactgegevens hebben is dat spontaan gegroeid. Dikwijls vanuit een bepaalde (toeleidings)vraag maar nu zo opgelegd…  Echt moeilijk bij een eerste contact want je wil de indruk niet geven dat persoon MOET terugkomen. 
  • Insteek via whatsapp groep: We hebben dat, vrij als je daarin wil aansluiten. (GDPR) Mensen gaan daar snel op in. Werken ook wel aanklampend als ze zien dat iemand een tijd niet reageert  
  • Werken met een brievenbus. De gegevens moet je nu toch opvragen i.f.v. corona. Vrijblijvend mogelijkheid geven om ook gegevens voor ander doel te gebruiken. ‘Mogen we je contacteren bij noodsituaties zoals corona?’ ‘Mogen we je contacteren bij nieuw aanbod?’