CKG Kapoentje

Korte omschrijving van de organisatie

CKG Kapoentje maakte de keuze om het traject ‘Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede’ volledig te doorlopen met één van haar projectwerkingen: D’n Opvang.

D’n Opvang is een kinderopvang voor kinderen van 0-3 jaar in het centrum van de stad Oostende. Naast het aanbieden van een kwalitatieve en sociaal-inclusieve kinderopvang worden jaarlijks 15 ouders met jonge kinderen opgeleid tot gecertifieerde kinderverzorg(st)ers. Dit gebeurt in samenwerking met de bemiddelaar van de VDAB en lesgevers van het Vesaliusinstituut. Het project werd opgestart vanuit CKG Kapoentje VZW met financiële steun (gedurende 3 jaar) van het Kinderarmoedefonds. Sinds 2018 is de projectwerking van D’n Opvang structureel verankerd in een nieuwe VZW.

Betekenis van het traject KKGK 

Voor D’n Opvang was het traject ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ van onschatbare waarde. Dit omdat het ons verplicht heeft stil te staan bij de beoogde doelstellingen, de impact alsook de eigenheid van ons project. Het traject kwam op het perfecte moment, aangezien het parallel liep met de overgang van D’n Opvang als projectwerking naar D’n Opvang als structureel verankerde VZW. Het traject ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ zorgde namelijk voor diepgaand intern debat over wie we zijn, wat we willen bereiken en wat onze prioriteiten zijn. Door het opstellen van een veranderingstheorie konden we datgene distilleren wat we op korte, middellange en lange termijn willen bereiken met D’n Opvang en hoe we dit opgezette traject intern kunnen monitoren en evalueren. Kortom hebben we door dit traject ons ‘DNA’ uitgepuurd en intern een sterke gedeelde visie gecreëerd.

Waar meer informatie te verkrijgen?

Website Denopvang.be

Contactpersoon: Patrick Blondé

patrick.blonde@ckgkapoentje.be