Chris Desmet - Cotra

Chris Desmet Cotra sprekersdatabank

Organisatie 

Cotra

Talen

Nederlands - Engels 

Werkdomeinen

  • Lagere school
  •  Jongeren
  •  Kinderen met een specifieke zorgbehoefte 
  •  Gedrag en welzijn 
  •  Familie & Gezinsvormen 
  • Ouderschap en opvoeding

Contactgegevens

Locatie: Borchtstraat 25, 2800 Mechelen

Telefoonnummer: 0475/89.49.98

website: www.cotra.org

E-mailadres: info@cotra.org

Facebook: www.facebook.com/agressiecoaching

Twitter: www.twitter.com

LikedIn: https://www.linkedin.com

 

Over de spreker

Ik werk reeds 29 jaar in de zorgsector en heb doorheen de jaren een grote expertise opgebouwd in het omgaan met moeilijke momenten en situaties. Dit dreef me er uiteindelijk toe de opleiding agressiecoach te volgen.

Naast een hele diversiteit aan andere trainersvormingen heb ik in 2018  een coaching- en trainingbedrijf opgericht. Ik ga graag in op vragen omtrent situaties die moeilijk en/of vast dreigen te lopen. Deze vragen komen zowel van professionals als van particulieren en ouders.

 

Omschrijving

De doelstelling van mijn vormingen, trainingen en spreekopdrachten is om mensen mee te nemen in de wereld van agressie. Wat het is en hoe er mee om te gaan. Maar hoofdzakelijk wil ik inzetten op de krachten en competenties van de mensen zelf en hen handvatten aanreiken om te voorkomen dat het volledig uit de hand dreigt te lopen.

Deze leermomenten zijn doorspekt met praktijkvoorbeelden uit mijn rugzak van 29 jaar ervaring.

Vaak heb ik voorafgaand een gesprek om zo dicht mogelijk bij het publiek hun vragen en behoeften te komen en pas ik het aangeboden pakket aan.

Kostprijs

500€

Regio

Vlaanderen