Carolien Gravesteijn

Van krampachtig naar krachtig ouderschap, dat is voor Gravesteijn de essentie. Centraal staan daarbij de vragen: 'wat is goed ouderschap' en 'welke factoren zorgen ervoor dat ouders zich goed en zeker voelen in hun rol als ouder. Ouderwelzijn wordt beïnvloed door individuele factoren, het thuisklimaat en het sociale netwerkklimaat van ouders. 

Als we het over ouderschap hebben, hebben we het vaak over opvoederschap. Terwijl de opvoedbal maar een onderdeel is van het ouder-zijn. Er zijn ook een hoop andere ballen die ouders in de lucht moeten houden. Daar is lange tijd weinig aandacht voor geweest. (C. Gravesteijn)

Theoretische basis:

  • Ellen Galinsky, Zes fasen in ouderschap 
  • Longitudinale studies weerbarheid oa Werner & Smith (2001) 
  • Inzichten uit onderzoek op het vlak van opvoeding in diverse contexten 

Wetenschappelijke onderbouwing:

Vanuit een beknopt overzicht van de geschiedenis onderzoekt Gravesteijn de visie op ouderschap en de ontwikkeling van de maatschappelijke kijk op ouderschap en de rol van professionals. Ze gebruikt inzichten uit wetenschappelijk onderzoek om de verschillende aspecten van ouderschap te begrijpen. 

Wat zegt de visie over...

Ouderschap 

Ouderschap is meer dan opvoeding. Het is dat deel van je identiteit dat aangeeft dat je kinderen hebt. Ouderschap is een levenslang (leer)proces en het leidt tot gevoelens van kwetsbaarheid. Een belangrijk kenmerk van ouderschap is het zich primair verantwoordelijk voelen voor de opvoeding en het welbevinden van kinderen. De ouder heeft als taak om zoveel mogelijk tradities, wijsheden en inzichten over te brengen op kinderen. Om ouderschap te begrijpen benadrukt Gravesteijn het belang van het co-creatie perspectief: ouders werken samen met professionals en onderzoekers om het concept af te bakenen en te bepalen. Dat zorgt ervoor dat ouders zich goed en zeker voelen in hun ouderschap. 

Opvoeding 

Opvoederschap is een deel van ouderschap, naast de vele andere ballen die ouders in de lucht houden. Aandacht voor ouderwelzijn is zo belangrijk, omdat het invloed heeft op het (opvoed)gedrag van ouders en welzijn van kinderen. 

Ondersteuning 

In het boek ‘Meer dan opvoeden’, een studieboek, presenteren opvoed- en ontwikkelingsdeskundigen recente ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden in vakgebied.  

'Ouderschap is jongleren' is dan weer een groeiboek dat ouders voorbereidt op het ouderschap, met naast informatie ook concrete adviezen en werkbladen.

Maatschappelijke context 

De huidige maatschappelijke veranderingen stellen nieuwe eisen aan ouders, ouders lijken er als maar meer rollen bij te krijgen. Ouders moeten veel ballen in de lucht houden en tegelijk verkleint hun netwerk. Dit alles vraagt meer aandacht voor het welzijn van ouders.   

Groeiboek voor ouders: 'Ouderschap is jongleren'

ouderschap

Neem hier een inkijkje in 'Ouderschap is jongleren', het groeiboek voor ouders, met informatie, adviezen en werkbladen.

Carolien Gravesteijn op de dialoogdag 'Groeien naar ouderschap' (2016)

 

In de praktijk

Carolien Gravesteijn en enkele ouders vertellen over het programma Ouderteam.nu

In de praktijk

Even met twee, een project van Gezinsbond, besteedt expliciet aandacht aan de overgang van partners naar ouders.

Ook de info op Groeimee.be over ouderschap is geschreven vanuit het denkkader van Gravesteijn.

In de praktijk

Het levensvaardighedenspel, ontwikkeld door het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding, leert je meer over levensvaardigheden die je direct kunt inzetten in je eigen leven..