Buurtvoetbal

Ridderbuurt Leuven
Binnen ons netwerk starten we een buurtvoetbalploeg op. Er zijn ontzettend veel kinderen die graag shotten maar er is een groot gebrek aan voetbalclubs. Als onze kinderen, die uit armoedesituaties komen, al ergens ingeschreven raken, stopt het verhaal snel omwille van financiële en vele andere barrières. Vandaar dat we zelf een ploeg aan het opstarten zijn. We starten met vrijwilligers, waaronder ouders.

Welke partners werken hiervoor samen?

  • Kinderwerking Fabota (Buurtwerk ’t Lampeke vzw) (jeugdwerk, kinderopvang, buurtwerk)
  • St jansschool (onderwijs)
  • Wijnpersschool (onderwijs)
  • Buurtbewoner ook werkzaam bij http://www.bxbrussels.com/nl/ (sport) en andere buurtbewoners
buurtvoetbal.PNG