Buurtcentrum Hoogland en kinderwerking Ketteland

Doel van het project

Opstart van een buurt- en kinderwerking in een buitenbuurt met hoge nood aan eerstelijnshulp.

Korte beschrijving

- ontmoetingsmomenten en activiteiten voor kinderen en volwassen

- leefbaarheid verhogen

- verbondenheid van verschillende initiatieven in de buurt

- aanspreekpunt en eerstelijnshulpverlening

- coaching in spel, opvoeding en huiswerk

Hoe werk je aan proportioneel universalisme? 

Werken op basis van noden bij kinderen of gezinnen is wat we als buurtwerkers steeds doen. We krijgen en ontvangen signalen vanuit de bewoners. We ontdekken door ontmoeting waar vraag of nood is. We gaan samen op zoek naar hulp op maat en op vraag. Dit kan aan de hand van de vele bestaande samenwerkingen die we als buurtwerkers reeds hebben binnen het stadsnetwerk, of er kunnen nieuwe samenwerkingen aangegaan worden. Gezien we erg bereikbaar zijn voor bewoners kunnen we dit erg aanklampend en van dicht bij opvolgen op een toegankelijke manier.

Wat maakt jouw project inspirerend voor je collega's?

Ons project in Hoogland is nieuw. Het is ontstaan van een hoge nood dat meerdere organisaties hebben opgevangen. Door signalen te geven aan het beleid is er actie ondernomen vanuit Stad Leuven om een buurtcentrum inclusief kinderwerking op te starten. De buurt heeft zijn specificiteit en Kristof werkt bijna een jaar met de bewoners. Er is een erg nauwe samenwerking tussen volwassenwerk en kinderwerking gezien er 1 buurtwerker is die met beide doelgroepen dagelijks aan de slag gaat. Hij vertrekt van wat er al leefde in de buurt en probeert dit mee te nemen in nieuwe projecten.

Contactgegevens

Contactpersonen:

Kristof Steeno, buurtwerker

Kristof.Steeno@leuven.be

Dries Wiencx, coördinator wijkontwikkeling

Dries.Wiercx@leuven.be

Adres:

Kinderwerking Ketteland, buurtcentrum Hoogland

Hoogland 69 – 3000 Leuven

0493 31 69 14

Website:

https://www.leuven.be/buurtcentrum-hoogland

Beelden zeggen meer dan woorden...

Buurtwerk Leuven1.jpg
Buurtwerk Leuven2.jpg