Burenzorg met soep op de stoep

In de Gentse wijk het Rabot sloegen de kinderopvang, het jeugdwerk en het buurtwerk de handen in elkaar met het project 'Soep op de Stoep'.

Doel van het project

  • De sociale cohesie stimuleren door ontmoetingsmomenten te organiseren met soep op stoep acties om zo sociale contacten uit te bouwen in een buurt met veel isolement en disharmonie.
  • Tegemoet komen aan de basisbehoeften van kwetsbare buurtbewoners waaronder ook gezinnen die gebruik maken van de buurtgerichte kinderopvang.

Doelgroep: 

De gezinnen, oudere bewoners en senioren uit de buurt. Ook de kinderen van het kinderdagverblijf Tierlantuin (2 maanden tot 3 jaar), de kinderen uit de buurt, kinderen die gebruik maakten van de buitenschoolse opvang Hippo’s Hof (van 3 tot 6 jaar) en de jongeren van de jeugdwerking El Paso (6 jaar tot 12 jaar) zijn op elke actie aanwezig. Tijdens de activiteiten hebben zowel de volwassenen als de kinderen contact met elkaar, over alle grenzen heen. Zo zijn er zowel gezinnen als alleenstaanden, mensen van diverse origine, jong en oud en uit diverse socio-economische lagen van de maatschappij.

Korte beschrijving

Door de twee wekelijkse soepacties verbinden we buurtbewoners met elkaar: ze ontmoeten elkaar en leren elkaar beter kennen. Het terugkerend karakter van de acties (altijd op dinsdagnamiddag vanaf 15u00) brengt enige structuur in het leven van sommige “ geïsoleerde” buurtbewoners. Veel bewoners kijken uit naar deze momenten omdat ze dan met elkaar een praatje kunnen slaan. De diversiteit van culturen, leeftijden en gender is groot!
In de projectfase werden de acties van soep op de stoep gekoppeld aan workshops waarin het niet alleen ging om het “ geven” principe. Tijdens deze workshops werden bewoners gestimuleerd en warm gemaakt om ” het zelf te doen” en mee te doen . Op die manier boden we ook ondersteuning aan de hogere behoeften zoals zelfrealisatie, het isolement doorbreken en sociale contacten opbouwen. Zo was er een kledijmarkt, circus op de stoep, gezondheid op de stoep (steeds in samenwerking met buurtorganisaties zoals het wijkgezondheidscentrum).
We hebben ons projectjaar afgesloten met een slotfeest waarbij we alle activiteiten opnieuw aan bod hebben laten komen.


Hoe werk je aan sociale cohesie?

Door ons als kinderopvang en jeugdwerking veel duidelijker te profileren in de wijk en te tonen dat onze werking niet los staat van het buurtgebeuren. Mensen leren elkaar beter kennen, hebben meer begrip voor elkaar en dragen zorg voor een ander.

Contactgegevens

Hippo's Hof: Els Meiresone 
Els.meiresone@stad.gent
Tierlantuin: Katrien Reynaert
Katrien.reynaert@stad.gent
Vzw Jong: Carla Raes 
Carla.Raes@vzwjong.be

Presentatie

Bekijk het XL-interview Tierlantuin

Betrokken organisaties

soep op de stoep logo tierlantuin
soep op de stoep logo hippo
soep op de stoep logo vzw jong