Buitenschoolse activiteiten in een Bruisende buurt

Genk Noord

Binnen ons netwerk realiseren we een geïntegreerd aanbod buitenschoolse opvang en vrije tijd voor basisschoolkinderen die schoolgaan in de basisscholen en kinderen in de omliggend wijken, gecoördineerd door het gebiedsgericht samenwerkingsverband BKO Genk-Noord onder leiding van de vzw Familia.

Buitenschoolse opvang Pardoes en Pardotje: erkende en gesubsidieerde buitenschoolse opvang voor en na school, tijdens schoolvrije en vakantie-dagen op twee locaties met begeleiding en vervoer vanuit de opvang van de kinderen vanuit de scholen naar de buitenschoolse opvang en omgekeerd. Kinderen in de buitenschoolse opvang kunnen deelnemen aan een divers vrije tijdsaanbod in of in de buurt van de opvang zoals:

Bouwstof : cultuurproject  

Theaterproject: (in samenwerking met Villa Basta = project met middelen van koning Boudewijnstichting)

Circustechnieken (in samenwerking met Villa Basta)

Beeldmixkamp (in samenwerking met Villa Basta)

Technologiebende (in samenwerking met technologiebende stad Genk)

Lego-minds (in samenwerking met stad Genk en T.I. St. Lodewijck)

Multimove in de sporthal van de school met deelname van kindbegeleiders van KDV Familia

Aanbod academie Ga voor Kunst in de buurt, open voor alle kinderen waaronder die van de buitenschoolse opvang:

muziekacademie ma en do: vanaf 3de leerjaar

tekenles

Welke partners werken hiervoor samen?

Deze partners werken samen, stemmen hun aanbod op elkaar af en komen meermaals per jaar samen in een gebiedsoverleg BKO-Noord:

 • Buitenschoolse opvang Pardoes en Pardotje, vzw Familia
 • Basisscholen: St Jozef, Stippestap, De Bladwijzer, Lucerna, St Albertus, Driehoeven, Schoolke,               School met de Bijbel
 • Campus O3 / huis van het kind – Genk noord
 • Academie Ga voor Kunst (muziek en beeld)
 • Multimove – stedelijke sportdienst
 • Cité Z (Bol – vzw Regenboog – Chiro- Gigos)
 • jeugdwelzijnswerk Gigos
 • socia-culturele verenigingen in het Klooster in Hoevenzavel
 • Turkse oudervereniging Minderbroederstraat Genk
 • Stedelijke dienst cultuur / C-mine cultuurcentrum
 • Stedelijke dienst kinderopvang en lokaal loket kinderopvang
Foto Genk samen sporten.jpg