Budgetplanner

Auteur :

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving

Jaar van publicatie :

2019

Thema :

 

Type :

Document


Korte beschrijving:

SAM ontwikkelde in samenwerking met praktijkwerkers een eenvoudige en overzichtelijke budgetplanner om te gebruiken in een begeleidingscontext van mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking. Het is de bedoeling om deze budgetplanner samen met de cliënt te gebruiken. Voor begeleiders is een gids voorzien met een leidraad om ermee aan de slag te gaan. De gids bevat ook tips voor de begeleiding rond dit thema.

Mensen met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de groep mensen met schulden.  Een verstandelijke beperking geeft ondermeer problemen met  concentratie, geheugen, rekenen, begrijpen, op lange termijn denken en abstract redeneren. Deze vaardigheden zijn nodig om probleemloos te kunnen budgetteren.

Met deze budgetplanner willen ze meewerken aan de preventie van schuldproblemen. De budgetplanner bevat een budgetrooster per maand. Elke maand kan je samen met je cliënt een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven. Het saldo geeft aan of er genoeg geld is om alles te betalen en eventueel te sparen. Maandelijks staat er ook een tip over omgaan met geld.

 

Waar te verkrijgen?

Downloadbaar via de website van