Brochure Gezonde Gemeente: Uw gezondheid,onze focus

In deze publicatie vind je op blz 29 initiatieven die een bron van inspiratie zijn om in elke wijk/buurt samen met burgers en organisaties te investeren. Binnen het lokaal gezondheidsbeleid werd ‘ Gezonde wijk ‘ als 1 van de speerpunten bepaald.

Zie brochure Gezonde Gemeente: Uw gezondheid, onze focus