Bridging en bonding: kinderen als sociaal bindmiddel in een superdiverse samenleving.

Over bridging en bonding. Kinderen als sociaal bindmiddel in een superdiverse samenleving. De kracht van ontmoetingsplekken voor gezinnen.

Doel van je project

Gezinnen op diverse plekken en op diverse manieren met elkaar in contact brengen

Doelgroep

Gezinnen

Korte beschrijving

De netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven brengt gezinnen op vele manieren met elkaar in contact: via het fysieke huis waar veel aandacht is voor informele ontmoeting tussen gezinnen (bvb. de thermos koffie op elke verdieping) maar ook via het aanbod aan spel- en ontmoetingsruimtes verspreid over de stad, via het aanbod aan gezinsvriendelijke evenementen, via het aanbod aan laagdrempelige gezinswerkingen (kinderopvang, buurtwerk, groepswerk, taalstimulering met kindje op de schoot) en via de inrichting van de ruimte (speelweefselplan). Samenwerking tussen de verschillende partners is hierin essentieel.

Hoe werk je aan sociale cohesie?

Via samenwerking met tal van nuldelijnsorganisties (bvb. buurtwerk), consultatiebureaus en via laagdrempelige toegangspoort van Huis van het Kind

Contactgegevens

Presentatie

Betrokken organisatie

huis van het kind leuven