Bob Horjus - De riskante toekomst van de Pedagogische Civil Society

De samenleving staat bol van de conflicten. Dat is altijd al zo geweest, maar de laatste jaren vraagt menigeen zich af of krachten die ons uit elkaar drijven niet groter worden dan de krachten die ons binden. Of de individualisering en de segregatie niet leidt tot het doemscenario van een maatschappij waar ieder voor zich leeft en niemand zich verantwoordelijk voelt voor het groter geheel.

De sociale cohesie en democratisch burgerschap worden gezien als hèt antwoord voor veel maatschappelijke vraagstukken. Mist dat, dan gaat het ook goed mis: ongezondheid neemt toe, welvaart neemt af, criminaliteit neemt toe enzovoort. Is er meer cohesie, dan is er meer welvaart en welzijn, gezondheid, persoonlijk geluk. Ook de opvoeding lukt beter in een buurt met groter cohesie. It takes a village to raise a child. Klinkt als een simpel antwoord op moeilijke vragen. Vraag is echter: Hoe zou je dat kunnen invoeren? Wat zijn de hindernissen?

Van 2010-2013 is geëxperimenteerd met de rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin (equivalent van het Huis van het Kind) in het bevorderen van die ‘village’ of de Pedagogische Civil Society.  Daarnaast wordt er vanaf 2009 in Utrecht, Amsterdam en Groningen wordt gepionierd met het programma de Vreedzame Wijk, waarbij de basisschool, de opvoeding en kinderen de kern van een buurtontwikkelingsprogramma vormen.

In deze lezing gaan we in op de noodzaak van democratische infrastructuren, kansen en bedreigingen van democratisch opvoeding en op zaken die we kunnen leren van de Nederlandse sociale experimenten ter bevordering van burgerschap. 

Biografie

Drs. Bob Horjus (Monnickendam, 1952) heeft een verleden als begeleider, behandelaar, gedragsdeskundige en leidinggevende in de verslavingszorg, jeugdhulpverlening, justitiële jeugdinrichting. Daarna deed hij onderzoek op deze terreinen. Allemaal gebieden met een hoog ‘at-risk’ gehalte. Sinds 2008 houdt zich bezig met het andere uiterste van het spectrum: het bevorderen van positieve ontwikkeling van kinderen en gemeenschappen. Dit is naar zijn mening perspectiefrijker, verrijkender is dan zijn vorige focus. Hij is als senior onderzoeker (en docent) werkzaam bij de Universiteit Utrecht en heeft een klein onderzoeksbureau. Hij werkt aan een promotieonderzoek naar positief jeugdbeleid waarbij burgerschap en democratie centraal staan: de Vreedzame Wijk.

Video-presentatie