Samenwerken is een echte stiel - 15 april 2016

In de vorige blog hadden we het over de kern van het Huis van het Kind. En dat is heel wat:

een geïntegreerde samenwerking tussen organisaties zodanig dat gezinnen in al hun diversiteit en aansluitend bij hun noden/behoeften en hun leefwereld gebruik kunnen maken van een toegankelijke preventieve gezinsondersteuning.

Deze klus kan niemand in z’n eentje klaren. Om echt het verschil te maken voor gezinnen is samenwerking nodig. Maar samenwerking gebeurt niet vanzelf. Het is meer dan organisaties samen brengen. Samenwerken in een netwerk vraagt goesting en enthousiasme, planmatig en doelgericht werken en vaardigheden om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Samenwerken in een netwerk is een echte stiel.

Om die stiel een beetje onder de knie te krijgen is het handig om een zicht te krijgen op de levensloop van een netwerk.  Uit theorie (L’Enfant, 2008; Kaats &Opheij,2014;  Ernalsteen, Blaton & Joos,2010 ) en praktijk distilleren we vijf fasen. We zetten ze in een cirkel omdat  de verschillende fasen natuurlijk nooit helemaal af te lijnen zijn en ze vaak door elkaar lopen. In de praktijk heb je dit zeker al ervaren.

fasen netwerk VBJK

Hieronder geven we per fase cruciale vragen mee die je kunnen helpen bij de uitbouw van je eigen netwerk. Gebruik de vragen om te kijken hoever je al staat. Er zijn waarschijnlijk zaken die je kan schrappen van je ‘to-do lijstje’. Tegelijk krijg je zicht op wat je nog kan aanpakken in de toekomst. 

Fase 1: Opstart - get ready for take off

Initiatief nemen voor de opstart van het netwerk:

Hoe warm loop je zelf voor HvhK in jouw regio? Dit kan gaan van – 5° (het vriest: helemaal niet overtuigd, heeft demotiverende invloed) tot  20°  (lekker warm: helemaal overtuigd & met volle goesting). Wat kan er voor zorgen dat de temperatuur toeneemt?

Organisaties en besturen informeren en warm maken:

Welke acties ga je ondernemen: kies je voor een infovergadering over de regelgeving, laat je een coördinator van een andere HvhK een inspirerend verhaal brengen? Heb je zicht op wat het bestuur belangrijk vindt? Als je wil aansluiten met andere netwerken heb je dan al zicht op de gemeenschappelijke zaken, de verschilpunten en de voor- en nadelen? Vind je supporters om je voorstel te verdedigen?

Samenstellen van het netwerk:

Is duidelijk wie het netwerk zal coördineren? Is dit de initiatiefnemer of wordt er een coördinator aangesteld? Wie zijn interessante partners? Zijn er voldoende partners met een universele dienstverlening, waar alle gezinnen welkom zijn? Weerspiegelt het netwerk de verschillende levensdomeinen van gezinnen? Zijn er partners die ervaring hebben met participatief werken?

Fase 2: Verkenning – explore to the maximum

Informatie over lokale context verzamelen en delen

Wie zijn de gezinnen in de buurt? Wat weet je over de demografische groei? Hoe groot is de groep van kinderen die opgroeien in armoede? Wat is het bestaande aanbod in de regio?  Wat zijn de ervaringen van gezinnen (moeders, vaders, kinderen, jongeren) over opvoeden en opgroeien in de regio? Welke sterktes en knelpunten ervaren zij in het gezinsondersteunend aanbod? Welke sterktes en knelpunten ervaren professionals in het gezinsondersteunend aanbod?

Kennismaking met elkaar en het werkingsgebied

Welke partners ken je goed? Wat is hun werking, hun expertise? Hoe kijken zij naar de samenwerking? Wat verwachten zij? Wat zijn hun belangen bij de samenwerking?

Fase 3: De vormgeving - let’s make plans togheter

Delen: van uitdaging naar doelstelling

Inventariseerde je reeds met de partners wat het HvhK wil aanpakken?  Wat zijn de prioriteiten? Worden die uitdagingen gedeeld door iedereen?  Zijn de gedeelde uitdagingen vertaalbaar naar gedeelde doelstellingen voor het HvhK? Zijn de doelstellingen voldoende  concreet, maar ook wervend? Zijn de doelstellingen van het HvhK complementair ten opzichte van de individuele doelstellingen van de partnerorganisaties?

Overeenkomen: van doelstellingen naar acties

Welke acties zal het HvhK ondernemen om de doelstellingen te realiseren? Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties? Met welke middelen worden de acties uitgevoerd? Wie brengt welke middelen in om acties te realiseren? Zijn er voldoende acties die snel en zichtbaar resultaat opleveren?

Organisatie van de samenwerking op punt stellen

Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Wie maakt deel uit van de definitieve stuurgroep? Zijn er afspraken over besluitvorming? Kies je voor samenwerkingsovereenkomsten?

Fase 4: Uitvoering – Je gaat er samen voor

Werken de partners samen aan de acties en is de buitenwereld op de hoogte van wat er allemaal gebeurt? Hoe kunnen we tijdens onze acties informatie verzamelen om de dienstverlening voor de gezinnen in de toekomst nog te verbeteren?

Fase 5: Evalueren en vernieuwen – de terugblik  

Het is belangrijk om af en toe stil te staan bij doen we de juiste dingen en doen we de juiste dingen goed? Via welke indicatoren zal je nagaan of het HVHK een meerwaarde  is voor gezinnen en of de samenwerking constructief verloopt, enzovoor? Hoe ga je deze informatie verzamelen?

Natuurlijk volgt een netwerk nooit exact de theorie. Daarom is het goed als je blijft samen met alle partners op zoek gaan naar wat iedereen bindt en boeit. Daarnaast is het ook nodig dat je als coördinator een plan van aanpak hebt om een goed draaiend netwerk uit te bouwen. Want daar gaat deze blog over: netwerken is een stiel.

Lees ook zeker de themapagina over Samenwerken op deze site om nog dieper in te gaan op enkele  kernthema’s over samenwerken..

Voeg een nieuwe reactie toe

1 + 10 =
Los deze simpele mathematische vraag op en geef het resultaat in. Bijvoorbeeld voor 1+3, vul je 4 in.
VBJK
VCOK-logo-large.jpg
Hester en Liesbeth bouwen aan huis 1

Download levenloopmodel

VBJK/VCOK

Hester Hulpia - projectmedewerker VBJK

hester.hulpia@vbjk.be

Liesbeth Lambert - projectmedewerker VBJK & vormingswerker VCOK

liesbeth.lambert@vbjk.be