Bingo: Aanbod Huis van het Kind

Situering:

Het is de ambitie van het Vlaams beleid dat de Huizen van het Kind op lokaal niveau plekken van én voor gezinnen met kinderen en jongeren worden, een basisvoorziening waar je terecht kunt voor alles wat met opgroeien en opvoeden te maken heeft.

Als we een beeld willen krijgen van het aanbod binnen het Huis van het Kind moet je aandacht hebben voor volgende elementen:

  • De drie pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie
  • Levensdomeinen
  • Van zwangerschap tot adolescent in huis
  • Dienstverlening – preventie – hulpverlening en zorg
  • Leuk en probleemgericht

Doelstelling:

  • Evalueren van je aanbod
  • Leren kennen van partners om breed aanbod in je Huis te realiseren

Groepsgrootte:

Groepjes van 5 tot 8 personen

Opdracht:

Elke deelnemer heeft een schijf met levensdomeinen.  Deze schijf stelt de levensdomeinen van een gezin voor en de leeftijdsgroepen.

In het midden staat een pot met briefjes met mogelijk aanbod en organisaties. Eén deelnemer trekt de briefjes. De anderen noteren voor hun Huis van het Kind.

Bedoeling is dat je noteert welk partner met aanbod in je Huis aanwezig is. Noteer enkel partners die aanbod hebben in je Huis van het Kind. Partners zonder aanbod (bijv stuurgroep) kan je op de achterkant noteren.

Reflectie: 

Als je de schijf bekijkt, hoe ziet je Huis van het Kind er uit? Zijn bepaalde levensdomeinen niet afgedekt? Leeftijden? Klopt dit met je ambities?

Voorziene tijd:

30 minuten

Materiaal:

Na de oefening:

  • Opmaken van een plan voor uitbreiding van je aanbod en aangaan van duurzame partnerschappen
  • Signalen van knelpunten (aan Vlaams niveau)

 

foto aanbod HvhK.jpg